miercuri, 5 iunie 2013

04.p109 Esther cap.1,v 15 - 1, v19 PT39v04.p109 Esther cap.1,v 15 - 1, v19 PT39v

13κα επεν τος φλοις ατο κατ τατα λλησεν αστιν ποισατε ον περ τοτου νμον κα κρσιν

13Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii. Căci așa se puneau la cale treburile împăratului: înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile şi dreptul.
14κα προσλθεν ατ αρκεσαιος κα σαρσαθαιος κα μαλησεαρ ο ρχοντες περσν κα μδων ο γγς το βασιλως ο πρτοι παρακαθμενοι τ βασιλε

14Avea lângă el pe Carşena, pe Şetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, șapte domnitori ai Persiei și Mediei, cari vedeau fața împăratului şi care aveau locul întâi în împărăție.
15κα πγγειλαν ατ κατ τος νμους ς δε ποισαι αστιν τ βασιλσσ τι οκ ποησεν τ π το βασιλως προσταχθντα δι τν ενοχων

15,,Ce trebuie``, a zis el, ,,să se facă împărătesei Vasti, după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahaşveroş prin fameni?``
16κα επεν μουχαιος πρς τν βασιλα κα τος ρχοντας ο τν βασιλα μνον δκησεν αστιν βασλισσα λλ κα πντας τος ρχοντας κα τος γουμνους το βασιλως

16 Memucan a răspuns înaintea împăratului şi domnitorilor: ,,Nu numai față de împărat sa purtat rău împărăteasa Vasti; ci şi față de toți domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahaşveroş.
17κα γρ διηγσατο ατος τ ῥήματα τς βασιλσσης κα ς ντεπεν τ βασιλε ς ον ντεπεν τ βασιλε ρταξρξ

17 Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor, şi le va face să-şi nesocotească bărbații. Ele vor zice: ,Împăratul Ahaşveroş a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, şi ea nu sa dus.`
18οτως σμερον α τυραννδες α λοιπα τν ρχντων περσν κα μδων κοσασαι τ τ βασιλε λεχθντα π' ατς τολμσουσιν μοως τιμσαι τος νδρας ατν

18 Şi în ziua aceasta prințesele Persiei şi Mediei, cari vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpeteniilor împăratului: de aici va veni mult dispreț şi mânie.
19ε ον δοκε τ βασιλε προσταξτω βασιλικν κα γραφτω κατ τος νμους μδων κα περσν κα μ λλως χρησσθω μηδ εσελθτω τι βασλισσα πρς ατν κα τν βασιλεαν ατς δτω βασιλες γυναικ κρεττονι ατς

19 Dacă împăratul găsește cu cale, să se dea poruncă din partea lui şi să se scrie în legile Perșilor şi Mezilor, cu arătare că nu trebuie să se calce, o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahaşveroş. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia, mai bună decât ea.
Din aceste versete  se mai vede doar 15% din ele respectiv ultimele două cuvinte,pe  foaia de papirus , originală,antică.Restul  sunt pierdute definitv.20κα κουσθτω νμος π το βασιλως ν ἐὰν ποι ν τ βασιλείᾳ ατο κα οτως πσαι α γυνακες περιθσουσιν τιμν τος νδρσιν αυτν π πτωχο ως πλουσου

20Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare şi toate femeile vor da cinste bărbaților lor, dela mare până la mic.``
21κα ρεσεν λγος τ βασιλε κα τος ρχουσι κα ποησεν βασιλες καθ λλησεν μουχαιος

21Părerea aceasta a fost primită de împărat şi de domnitori, şi împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan.
22κα πστειλεν ες πσαν τν βασιλεαν κατ χραν κατ τν λξιν ατν στε εναι φβον ατος ν τας οκαις ατν

22A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui, şi fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui, și că va vorbi limba poporului său.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu